PERSONUPPGIFTER

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Nolgården Design AB (556464-4556) Nolåsen Nolgården 2 545 90 Töreboda är personuppgifts ansvarig.
Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara.

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Nolgården Design värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna
integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Här beskriver vi även dina
rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du förstås vår integritetspolicy och vid frågor kan
du alltid kontakta oss på info@carlshaga.se eller
telefon 073-0373690.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI

Kunduppgifter som till exempel namn, adress, e-post och telefonnummer samt personuppgifter vid kreditköp,
ordernummer, köpinformation och betalningsinformation. Så långt som det är möjligt försöker vi alltid se till
att dina personuppgifter behandlas inom EU/ESS.

AUTOMATISERADE BESLUT

Vi fattar inga automatiserande beslut om dig. På detta sätt efterföljer vi GDPR när det gäller ostrukturerad data
i e-post. Vi efterlever denna policy oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externt. När vi
mottaget och läst e-posten bedömer vi alltid om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att
uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter. Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post.
Vi behandlar eller lagrar aldrig personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda i vår e-post. Vi informerar
löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter.


VAD ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA TILL

Enligt GDPR får personuppgifterna endast samlas in för särskilda och uttryckliga angivna berättigade ändamål.
Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste
man också ha stöd i dataskyddsregleringen för att hantera personuppgifter. Stödet kalas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs att det av någon följande grund uppfylld.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att vi ska kunna tillhandahålla
våra produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. I samband med köp, leverera produkter, returer
och reklamationsärenden,hantering av betalning och kreditupplysningsändamål då behövs dina personuppgiter
för att fullgöra våra åtaganden.


HAR DU FLER FRÅGOR

Det är alltid enkelt att komma i kontakt med oss och om du vill veta mer om vår integritetspolicy eller nyttja dina
rättigheter kring personuppgifter så kontaktar du oss enklast via mail info@carlshaga.se
Logga in