Följ resan från sågverket till färdig produkt

Hållbara val med virke från det lokala sågverket.
Välkommen till CARLSHAGA - din partner för hållbara och kvalitativa möbler och inredning i sekelskiftessti! Vi är stolta över att erbjuda dig en upplevelse där varje trämaterial är noga utvalt inte bara har hög kvalitet utan också som ger ett positivt avtryck på vår miljö och samhälle.

Projekt Hållbar tillverkning av möbler: Projektet delfinansieras av Landsbygdsfonden och Leader Nordvästra Skaraborg
Syftet med projektet är att skapa en kommunikation strategi och en märkningsmetod för spårbart
virke som har växt och förädlats i Skaraborg, samt att öka konsumenternas kunskap om miljövinsterna
med att använda lokalt virke i möbeltillverkning och annan tillverkning med förädlat trä som
råvara. 

Vi ser uppenbara miljövinster i minskade transporter med lokal tillverkningskedja. Vi ser också
miljöfördelar i att skapa ekonomiska incitament för ett mer diversifierat skogsbruk med större
biologisk mångfald, och för att fler näringsverksamheter ska utgå från lokal virkesförädling.

Goda skäl till att marknadsföra Skaraborg som möbelrike och förvalta ett arv av kompetens inom
träbranschen och även påverka skogsbruken för att få fram en hållbar produktion med kvalitativt
råmaterial till färdiga hög kvalite på möbler. Att få skogsbruken att ställa om sin skog till mer
virke som passar bättre till möbeltillverkning än det som är idag. Större delen av nyplanterade
träd är idag gran.

Att Skaraborg har en historia med kvalitativa möbeltillverkare som behöver lyftas upp igen då många
fått ändrat om i sin tillverkning att gå från möbeltillverkning till tillverkning av butiks och
hotellinredningar. Att ta hem produktion från andra länder och tillverka kvalitativa möbler är en
resurs för samhället både socialt, hållbart och miljö mässigt.
Många kulle gynnas av detta projekt för att få kunder att blir mer medvetna om hur sårbara vi är i
dagens samhälle nu när vi har olika kriser, att vi haft svårt att få fram material och produkter
från andra länder.

-Lokalt Ursprung: Att köpa in allt vårt trämaterial från lokala underleverantören är en viktig del för oss. Där varje trädstam som når sågverket har sin historia rotad i certifierade skogsområden, där hållbart skogsbruk prioriteras för att bevara naturens balans. Genom att välja våra produkter stödjer man lokal sysselsättning och gemenskap.

-Kvalitet som Prioriteras: Vi kompromissar inte när det kommer till kvalitet. Vårt lokala samarbete med skickliga hantverkare och pålitliga leverantörer säkerställer att varje produkt är noggrant bearbetad och av högsta kvalité där materialet är noga utvalt till varje del i produktionen. Vi vet att kvalitet är nyckeln till långvarig nöjdhet och hållbar användning. Målet är att Carlshagas möbler ska kunna ärvas i flera generationer precis som man gjorde möbler förr.

-Minimala Transportavstånd: Genom att välja våra lokala underleverantörer minimerar vi transportavstånden. Detta inte bara reducerar koldioxidutsläppen utan skapar också en effektivare och snabbare leveranskedja. Ditt val av Carlshaga innebär att du aktivt bidrar till en mer hållbar framtid genom att minska miljöpåverkan.

-Hållbar Produktion, Hållbart Hem: Vår passion för hållbarhet genomsyrar varje aspekt av vår produktion. Från skogen till ditt hem strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön och maximera kvaliteten på våra produkter. Genom att välja Carlshaga väljer du inte bara vackra möbler och inredning utan ett engagemang för hållbarhet.

Låt ditt hem berätta en historia om ansvar, kvalitet och lokal gemenskap. Välj Carlshaga för möbler och inredning som inte bara gör ditt hem vackrare utan också stärker banden med lokala hantverkare och skapar en hållbar framtid.

Logga in